Gud i din by! er et konsept som ønsker å inspirere deg til å være en ambassadør for Gud i byen der du bor - og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjøre det.

Bak Gud i din by! står den kristne TV-kanalen Visjon Norge, som har som et av sine fremste mål å se mennesker i Norge, Skandinavia og resten av Europa finne veien hjem og bli reddet for evigheten.

Gud i din by! er likevel ikke ment å være noe eksklusivt for Visjon Norge, men et hjelpemiddel for alle dem som vil ut på gater og torg med de gode nyhetene. Det er bare når hver enkelt av oss begynner å vinne vår neste at vi kan ha håp om å høste inn de stpre skarene før Jesus kommer tilbake!

Jesus regner med deg!