Hur kan du bli frälst?

Bibeln säger att bara de som inte gjort, sagt eller tänkt något fel får komma till himlen och leva med Gud för evigt. Men vi kan väl lätt konstatera att vi alla kommer till korta inför sådana krav.

Då kom Jesus och levde ett fullkomligt liv, som vi inte klarade av. Han tog ditt straff på sig. Nu är dörren öppen ända in i Faderns hjärta.

Vad du behöver göra, är att säga högt: «Jesus, du är nu den nya chefen i mitt liv». Tacka Honom för att du är frälst, och tjäna Honom resten av ditt liv.

Du hittar ingen annan i världen som är som han. Han skapade dig och älskade dig så mycket att han dog för din skull!