Några tips!

Själavinnandetext och frågeundersökning:
Vi rekommenderar att du använder självinnandetexten och frågeundersökningen när du kontaktar människor ute på gatorna. Vi har mycket goda erfarenheter av båda!

Tillstånd:
Tala om för din kommun vad du tänker göra och kolla så att du har tillstånd. Festivaler och andra arrangemang ger goda möjligheter. Du och dina kristna vänner kan även ställa er utanför ett köpcentrum (med tillstånd). Du kommer att bli förvånad över hur enkelt det här är!

Vem representerar ni?
Gud i din stad representerar inte någon särskild kyrka, församling eller organisation, utan alla kristna i din stad. Kontakta olika församlingar! Kom i håg att bjuda in alla till din församling/en annan församling du känner till.

Uppföljning:
Om du skickar en kopia av det ifyllda frågeformuläret eller namn/adress på alla du har bett frälsningsbön med, så skickar vi en bibel, en DVD och lite litteratur Vi gör även statistik över antalet frälsta genom ”Gud i din stad” i din ort. Skicka vittnesbörd, kort och video om vad du gör. Andra tycker om att läsa om dina erfarenheter.